ساختمانهای بلند مرتبه

نمای اجرا شده در ساختمانهای بلند مرتبه 

پروژه مجتمع مسکونی نیاوران 

نمای سمنت برد

نمای فایبرسمنت برد
سمنت برد

فایبرسمنتبرج های مسکونی باغ بهشت - سعادت آباد تهران 


نمای سمنت بردنمای فایبر سمنت برد

فایبرسمنت بردساختمان مرکزی صبا نفت - میدان آرژانتین - تهران 


نمای فایبرسمنت


فایبرسمنتبرد


نمای فایبر سمنت برد

اجرای فایبرسمنت

نمای خشک

با ما در تماس باشید