بازسازی با فایبر سمنت برد

10 شهریور 1400 0

بازسازی با سمنت برد

به طور معمول در بازسازی نماهای ساختمان های قدیمی ، مهندسان و کارفرمایان به دنبال مصالحی با وزن کم وسبک جهت جلوگیری از تحمیل بار و وزن زیاد به سازه ساختمان هستند. سمنت برد با وزن مخصوص تقریبی 1500 کیلوگرم بر متر مکعب یکی از سبک ترین مصالح موجود در بازار است که به دلیل مقاومت بالا و عدم ترد بودن و شکنندگی(سرامیک) و همچنین رنگ پذیر بودن آن به عنوان متریالی مناسب جهت بازسازی ،مورد استفاده قرار می گیرد.


بازسازی

بازسازی با فایبر سمنت

بازسازی با سمنت بورد

نظرات

با ما در تماس باشید